Siirry pääsisältöön

Luonnos: Koskelantien ja Mäkelänkadun asemakaavassa on paljon toivomisen varaa

Aineistot Asukastilaisuuden esitys Suunnitelmakuva

Tieliikenneonnettomuudet Helsingissä 2020-2022 -selvityksen mukaan tämä on top 8 vaarallisimpia risteyksiä Helsingissä (20 kpl onnettomuuksia vuosina 2017-2021). On siis tosi hyvä, että risteys suunnitellaan uudelleen. Risteyksen alueella pitäisi alentaa nopeuksia onnettomuuksien välttämiseksi. Olisi hyvä selvittää, että millaisia onnettomuuksia risteyksessä on tapahtunut.

Kerro kantasi -palvelussa on esitetty jo hyviä pointteja risteyksestä, kuten autokaistojen kaventaminen ja ajokaistojen määrän vähentäminen. Tällä tavalla risteyksestä saataisiin paljon turvallisempi ja kestäviin liikkumismuotoihin kannustavampi.

(Suunnitelmakuva risteyksestä)

Risteysaluetta selkeytetään. Hyvä! Liikennevalojen syklin kannattaa olla niin pitkä, että hidaskin jalankulkija pääsee mukavasti koko risteysalueen yli, eikä keskelle tarvitse jäädä odottamaan. Tällä hetkellä tilanne on surkea, koska yksillä valoilla ei ehdi mitenkään suojatien yli pohjois-eteläsuunnassa.

(Asukastilaisuudessa esitellyn suunnitelman kuvakaappaus.)

(Suunnitelmakuva Sofianlehdonkadun ja Vähänkyröntien risteyksestä. Risteyksen itäisellä puolella ei ola suojatietä Vähänkyröntien ylitse.)

Sofianlehdonkadun ja Vähänkyröntien risteyksessä on vain kolme suojatietä. Myös neljäs suojatie kannattaa olla, jotta asuinalueelta pääsee helposti Vähäkyrönpuistoon. Suojateiden eteen pysäköimisen esteeksi kannattaa tehdä rakenteelliset esteet, jotta liian lähelle suojatietä ei pysäköitäisi.

Moottoriajoneuvoliikenteen rauhoittamisen lisäksi kannattaa myös kaventaa suojateitä ja lisätä hidasteita, jotta ajoneuvot oikeasti hidastavat. Matalan liikenteen alueet eivät estä esimerkiksi pelastustoimen pääsyä alueelle. Esteiden aiheuttama hidastus kompensoituu sillä, että pelastustoimella ei ole muuta ylimääräistä liikennettä esteenä.

(Suunnitelmakuva Vähänkyröntien ja Mäkelänkadun risteyksestä. Suojatie on risteyksen eteläpuolella.)

Vähänkyröntien ja Mäkelänkadun risteys on merkittävä reitti Käpylän liikuntapuistoon. Se tulee olemaan kätevä uuden asuinalueen asukkaille. Nykyinen suojatie kannattaisi siirtää risteyksen pohjoispuolelle, jotta idästä Vähänkyröntieltä saapuvat eivät joudu ylittämään kahta suojatietä päästäkseen liikuntapuistoon. Suojatielle tulisi lisätä liikennevalot, koska Mäkelänkadun nopeusrajoitus on niin korkea.

Samasta syystä voisi myös kaventaa Vähäkyröntien ja Mäkelänkadun risteyksen itäpuolen suojatietä, jotta autot hidastavat kunnolla jo sinne kääntyessään. Suojatie kannattaa myös korottaa. Tämä samalla viestii varovaisuudesta kadulla, jolla olisi vähemmän liikennettä.

Esityksessä oli autoliikennemääriä, mutta ei kävely- tai pyöräilymääriä. Ne voisivat myös auttaa suunnittelussa, joten sellaisia mittauksia kannattaa tehdä. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ketkä ovat jalankulkijoina risteyksissä: lapset, aikuiset ja ikääntyneet.

(Kuva Google Maps -palvelusta. Tursontien ja Koskelantien risteyksessä on korotettu suojatie.)

Ennen suojatietä kannattaa lisätä rakenteelliset esteet, jotta autoja ei pysäköitäisi suojatien eteen vaarallisesti.

(Samoin kannattaisi tehdä Vipusentien ja Koskelantien risteyksessä, jotta hyvä näkyvyys säilyy.)

Kalervonkadun ja Koskelantien risteys pitäisi myös suunnitella turvallisemmaksi, koska Kalervonkadulla on myös Käpylän peruskoulun rakennus, Untamo (Kalervonkatu 5, kuvassa jatketaan vasemmalle). Se on nyt perusparannuskorjauksessa, kuten on myös toinen koulurakennus Väinölä (Väinölänkatu 7). Suojatie kannattaa korottaa risteysalueella ja ajonopeuksia laskea reilusti ennen risteystä.

Jalkakäytävien ja pyöräteiden suunnittelussa tulee huomioida, että ne ovat tarpeeksi leveitä talvikunnossapidon mahdollistamiseksi. Lisää tilaa kannattaa ottaa ajokaistoista, jos tieleveys ei riitä.

(Suunnitelmakuva Vähänkyröntie 4:stä. Vähäkyrönpuistoon ei ole suojatietä kadun yli, vaikka puiston katu päättyy ajoradalle.)

Vähänkyröntie 4:stä ei ole selkeää reittiä Vähänkyrönpuistoon, mutta Google Mapsin katukuvaa katsoessa huomaa, että sieltä kuitenkin kuljetaan paljon puistoon.

(Kuva Vähänkyröntie 4:n kohdalta. Vasemmalla Vähänkyröntie 4:lle (kerrostalo) vievä tie ja oikealla polku, joka on tallaantunut, kun siitä kuljetaan puistoon. Kuva on vuodelta 2022.)

Siihen kohtaan olisi hyvä tehdä suojatie, jotta puistoon pääseminen olisi helpompaa. Sen kannattaa olla korotettu, koska tiellä aiotaan vähentää moottoriajoneuvoliikennettä. Suojatie tulisi keskelle tietä, joten sen kummallekin puolelle kannattaa tehdä pysäköintiä estävät rakenteelliset esteet ennen suojatietä. Muuten katu voi olla vaarallinen ylitäjälle.